Tillbaka till översikten

För tre år sedan föddes en idé

Inspiration
För tre år sedan föddes en idé

I februari 2018 deltog Masarin Consulting på Good Tech Hack. Det var första gången hacket arrangerades och vi deltog med två lag som under 24 timmar utvecklade ett koncept och en teknisk lösning som vi därefter har arbetat i tre år för att utveckla vidare. Grunderna i vår idé var att tillgängliggöra information från många olika håll, både sensordrivet data och öppet data, för att skapa tjänster som skulle kunna göra Sundsvall enklare att leva i. Exemplet under GTH18 var att på en karta visa tillgängliga vägar för den som vill färdas längs trygga och framkomliga vägar. Se en av de ambitiösa bilderna ur vår presentation nedan. Vi fick en fråga från juryn vid vår demo om vem ska ta hand om applikationen när den är klar och hur affären såg ut, och vårt svar var att det bör vara en gemensam lösning som utvecklas av regionen, kommunen eller alla oss regionala aktörer tillsammans. Kanske föll vi på de lite otydliga affärsmöjligheterna för idén och konceptet var i högsta grad angeläget. Vi kallade vår ide för Medborgarplattformen Mitt Sundsvall som en blinkning till strategier i kommunhuset vilka sedan kommit att bli medborgarappen Mitt Sundsvall.

Däremot blev vår idé grunden till ett regionalt utvecklingsprojekt, IoT för Tillgänglighet, med fokus på tillgänglighet och sensordriven verksamhetsutveckling. Arbetet finansierades till hälften av Vinnova och till hälften av Masarin och övriga företag som deltog och omfattade totalt 24 miljoner kronor. Det startade 2018 och har pågått i snart tre år. Projektet har koordinerats av regionens kluster-koordinator Bron Innovation och byggt på resultat från Mittuniversitetes forskningscentra Sensible Things that Communicate (STC). Ett intensivt regionalt samarbete med flera olika intressanta resultat. Se ett exempel på arbetsområde i filmen nedan, ambitionen att samla in sensordata från snödjupsmätare och snöröjningsfordon för att avgöra hur framkomliga vägarna är i samband med snöfall, och publicera den informationen för de som påverkas mest av snö på både bilvägar och gång- och cykelvägar.

Den 22 april delar vi med oss av våra erfarenheter och presenterar vårt arbete från projektet under webinaret IOT-Studio – Innovation, samhällsnytta och tillväxt. Vi på Masarin har haft affär och kommersialisering närvarande under hela projektet och presenterar nu Diwise – vår infrastrukturplattform för sensorkommunikation! Projektets övriga utvecklingsområden visar sina färdiga applikationer, och dessutom innehåller webinaret panelsamtal och diskussioner om regional infrastrukturutveckling. Anmäl dig via länken.

Inom projektet har vi dessutom tagit fram ett strategimaterial för oss regionala aktörer att samverka kring – Ett smart Västernorrland 2030. Den digitala regionala framtiden är utmanande och samtidigt väldigt spännande med automatisering, internet of things, dataanalyser och realtidsbeslut med artificiell intelligens. För att inte tala om behoven av integration mellan verksamheter och information i många olika samhällsfunktioner, offentliga såväl som privata. För att klara av den globala konkurrensen behöver vi regionala spelare samarbeta på nya och ännu mer effektiva sätt för att tillsammans vara livskraftiga. Masarin är inställda på att bidra som en viktig pusselbit i ett regionalt och nationellt utvecklingsarbete för att skapa nya innovativa lösningar inom både teknik och samverkan.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 50

50: Diwise

Läs inlägg