Tillbaka till översikten

Hjärnstark – Din livsstil påverkar din hjärna

Inspiration
Hjärnstark – Din livsstil påverkar din hjärna

Tänk om läkemedelsföretagen skulle lansera en medicin som gör oss smartare, mer positiva och ger minskad stresspåverkan. Det skulle bli en storsäljare! Det fascinerande är att det finns en sådan medicin, och den är dessutom gratis. Enligt Anders Hansen i boken Hjärnstark – hur motion och träning stärker din hjärna ger fysisk aktivitet alla dessa positiva effekter, och mer därtill. Ibland kan vi uppleva att det vår hjärna som styr oss, men det är i hög grad vi som styr hur hjärnan fungerar.

Smartare och snabbare

Människans hjärna är universum mest komplexa maskin. Antalet neuroner är enormt och antalet kopplingar som de kan skapa är ännu större. Men det är inte bara de enskilda kopplingarna som gör oss effektiva och smarta. Hjärnan bygger dessutom funktionella nätverk för att skapa mer komplexa processer. Allt från att läsa och höra och tolka omgivningen till att utforska strategier och reaktioner baserat på integrerade mål och beteendemönster och sedan genomföra åtgärder kognitivt och motoriskt för att nå målen, undvika smärta och uppnå belöningar. Övning stärker dessa nätverk och efter lång och regelbunden träning bildas automatiska program som inte kräver medveten styrning och kontroll utan kan ske medan min uppmärksamhet riktas mot något annat. Att röra kroppen när jag går och springer är ett exempel. Bilkörning är ett annat. För att genomföra dessa komplexa operationer krävs intensiv kontakt mellan de olika delarna av hjärnan. Ju bättre flöde mellan dessa delar, desto effektivare blir vi. Forskning har visat att fysisk träning ger bättre kommunikation och kontakt mellan dessa områden. Hjärnceller nybildas hels livet och träning fördubblar takten, men det förbättrar som sagt också kopplingen mellan delarna i hjärnan vilket ger ännu större effekter.

Mer positiv och mindre stress

Kondition är dessutom tätt förknippat med positiva hjärnmönster. Över tid leder konditionsträning till ett mer positivt förhållningssätt, större andel tacksamhet och minskad mängd försvar. I hjärnan finns stressmotorn amygdala. Den reagerar kraftfullt på hot och startar många reaktioner i kroppen med bland annat en höjd kortisolnivå som resultat. Mer kortisol triggar systemet och föder stress och oro och andra mörka tankar som kan påverka amygdala med upplevelsen av fler hot. Om det får fortsätta okontrollerat kan det leda till full panik. Men hjärnan bromsar också med prefrontala cortex och minnescentrum hippocampus, vilket är en process som sker kontinuerligt i varje stund. Frontalloben är fantastiskt bra motvikt till amygdalas stressreaktioner. När vi till exempel hamnar i en luftgrop och tänker ”hjälp vi störtar” kommer prefrontala cortex in och dämpar och tänker rationellt och jämför med all tillgänglig data som vi har. Den skapar balans och hjälper oss att sitta still och vänta på att luftgroparna tar slut. Detta är en förmåga som vi kan träna upp. När hotet är borta slappnar amygdala av och kortisolnivån sjunker, vilket är bra, för kortisol är väldigt giftigt och ger negativa effekter på hjärnan. Höga kortisolnivåer kan på lång sikt minska både hippocampus och frontalloben i storlek. Det ger sämre minne och sämre broms mot stress som resultat. Långvarig exponering av stress och höga kortisolnivåer kan också leda till depression och utbrändhet.

Ut och rör på dig, varje steg räknas

Träning ger alltså många effekter. Det förbättrar kontakten mellan olika delar av hjärnan vilket gör oss mer effektiva, det förbättrar hanteringen av kortisol och det stärker både hippocampus och frontalloben för positivare tankar, mindre stress och bättre minne! Sammantaget ger detta stora effekter men det tar tid även om viss förbättring kan upptäckas efter några veckor. Tålamod och långsiktighet är därför viktigt när vi ska minska våra stresspåslag och förbättra vår hjärna. Träning kan vara både kondition och styrka och ger olika effekter så de bör kombineras.

Forskningen visar att det behövs tre rejäla träningspass med förhöjd puls i veckan, men varje steg räknas och är viktigt, så tröskeln är låg och du kan börja nu. Ta en promenad till jobbet eller efter lunchen. Fysisk aktivitet ger också positiva effekter i stunden vilket innebär att du blir gladare, smartare och minns bättre efter en promenad, och vem vill inte ha dessa effekter med sig in i en arbetsdag?

Vill du veta mer om stress och utveckla din egen förmåga att skapa balans i livet kan du läsa mer och anmäla dig på vår utbildning i Självledarskap och hållbar arbetshälsa.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 31 och 32

31-32: Samtal och dialog kring Masarins framtid

Läs inlägg