Tillbaka till översikten

Cecilia Herneheim

Terapi och samtalsstöd
Ledarskap
Utredning
Organisationsutveckling

Cecilia Herneheim

Terapi och samtalsstöd
Ledarskap
Utredning
Organisationsutveckling

Cecilia Herneheim

Terapi och samtalsstöd
Ledarskap
Utredning
Organisationsutveckling

Att skapa kontakt, inom och mellan människor är Cecilias superkraft!

Hon är en god lyssnare som skapar förtroende och trygghet i relationer. Med ett djup i dialogen mellan människor och grupper hjälper hon dem att uppnå sina mål och skapa effektivitet. Genom ett varmt och inkännande förhållningssätt skapar hon trygga miljöer där även de svåra problemen kan bearbetas och lösas. Hon bjuder in till öppna och utvecklande samtal som ökar deltagarnas förmåga och förbättrar deras välmående.

Det bästa med Masarin är att jag inbjuds att aktivt delta i skapandet av företaget och den kulturella utveckling som gör oss till det företag vi är och vill vara.

Cecilia har en bred utbildningsbas och lång erfarenhet som processledare och samtalsterapeut. De teorier och modeller hon bär med sig bidrar med värdefulla perspektiv i alla sammanhang hon deltar i. Hennes dagar fylls av arbete med enskilda klienter, analyser och rådgivning inne i organisationer samt handledning av större utvecklingsprogram. Hon brinner för att hjälpa människor förstå sig själva, växa och utveckla ett hållbart ledarskap. I mötet med Cecilia känner sig människor lyssnade på, förstådda och bekräftade.

Det bästa med Masarin är att jag inbjuds att aktivt delta i skapandet av företaget och den kulturella utveckling som gör oss till det företag vi är och vill vara.