Tillbaka till översikten

Christer Joelsson

Projektledning
Verksamhetsutveckling
Utredning
Scrum Master

Christer Joelsson

Projektledning
Verksamhetsutveckling
Utredning
Scrum Master

Christer Joelsson

Projektledning
Verksamhetsutveckling
Utredning
Scrum Master

Med framstående kompetens inom projektledning, projektstyrning och upphandling har Christer erfarenhet inom branscher som offentlig sektor, telekom och flygbranschen. Med sin goda samarbetsförmåga och nyfikenhet är han användbar för vilken organisation som helst.​

Christer har gedigen kunskap av att genomföra förstudier, driva upphandlingar och göra utredningar. Han är en relationsbyggare av rang och hjälper till att hitta nya vägar för att komma fram till bästa lösningen.​

Christers kompetens och humor tillför värde oavsett vilket sammanhang han är i. Christers förmåga att leverera resultat med en elegant och ödmjuk approach gör honom omtyckt och respekterad av kollegor och kunder.