Tillbaka till översikten

Eva Lena Persson

Agil coach
Agil transformation
Förändringsledare
Produktägare
Scrum Master

Eva Lena Persson

Agil coach
Agil transformation
Förändringsledare
Produktägare
Scrum Master

Eva Lena Persson

Agil coach
Agil transformation
Förändringsledare
Produktägare
Scrum Master

Eva Lena är en hängiven agil coach och förändringsledare med en passion för att främja framgångsrika agila transformationer. I sitt ledarskap utgår hon från ett situationsanpassat perspektiv och coachar team och individer utifrån deras behov,  mognadsgrad och förmåga.

Med över 30 års erfarenhet inom IT-branschen i roller som systemutvecklare, projektledare, personalansvarig chef och produktägare har hon en bred kompetensbas som grund för sin coachning och facilitering.

Hennes kommunikationsstil är både tydlig och inkännande vilket skapar trygghet och förtroende under förändringens mer utmanande stunder.​

En av hennes mer utmärkande kärnkvaliteter är ett holistiskt förhållningsätt till förändring och förståelse för att summan alltid är mer än delarna och att det krävs både ödmjukhet och uthållighet för att uppnå hållbar och uthållig förändring.

Uthållighet och hållbarhet är också en anledning till att Eva Lena valt Masarin.

Det bästa med Masarin är vår långsiktiga vilja att bidra till att utveckla människor och organisationer och att det gäller både oss som jobbar här och de verksamheter vi stöttar i våra uppdrag.

På sommarhalvåret är Eva Lena en entusiastisk golfspelare som kuskar runt i husbil mellan olika golfbanor tillsammans med sin sambo. Vintern ägnar hon åt att träna inför kommande golfsäsong. Hon utövar yoga och meditation så gott som dagligen som ett verktyg för kroppslig och mental rörlighet och uthållighet. Den tid som blir över umgås hon gärna med släkt och vänner och fixar med hus i Enskede och stuga i Jämtland.