Tillbaka till översikten

Konflikthantering

Utbildningen tar avstamp i området mellanmänsklig kommunikation och konflikthantering och syftet är att du efter utbildningen ska känna dig trygg i att kunna hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt, men även kunna planera och genomföra svåra och allvarliga samtal.   

Konflikthantering

Konflikthantering 5 dagar

I utbildningen strävar vi efter att skapa en miljö där deltagarna tillsammans kan utveckla färdigheter och insikter för att bättre kunna möta och hantera konflikter och svåra- eller allvarliga samtal på ett sunt och respektfullt sätt. Att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt på en arbetsplats leder till tryggare relationer och arbetsplatskultur, och bidrar i slutändan till ökad effektivitet

Mål

 • Att ge deltagarna en god förståelse för vad som ligger till grund för konflikter och olika strategier för att hantera dem konstruktivt.
 • Att utveckla deltagarnas färdigheter i mellanmänsklig kommunikation, feedback och återkoppling för att underlätta konfliktlösning.
 • Att tillhandahålla verktyg och metoder för att hantera svåra- och allvarliga samtal på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
 • Att introducera och träna deltagarna i grundläggande medlingstekniker för att effektivt underlätta dialog och samförstånd mellan parterna.

Målgrupper

Utbildningen riktar sig till chefer, ledare och medarbetare som vill utveckla sin förmåga till kommunikations- och konflikthanteringsfärdigheter, och till HR-personal och utbildare som är involverade i personalutveckling och
konflikthantering inom sina organisationer.

Utbildningen genomförs både som öppen utbildning med deltagare från olika organisationer, och lämpar sig mycket väl till företagsinterna insatser.

Grovt upplägg

Utbildningen genomförs med ett processorienterat arbetssätt med tydliga
influenser av upplevelsebaserat lärande, vilket innebär att praktiska övningar varvas med relevant teori och reflektion. En viktig del för det egna lärandet är att deltagarna arbetar med egna case och upplevelser. Det är inte en utbildning som bygger på föreläsningar.

Dag 1-2: Introduktion till konflikthantering – jag som instrument och verktyg

 • Inledning till programmet
 • Öppenhet och tillit, empati, perspektivmedvetenhet och egna val
 • Mellanmänsklig kommunikation – aktivt lyssnande, icke verbal kommunikation, dialog och feedback
 • Introduktion till konflikthantering och grundläggande konfliktteori
 • Svåra och allvarliga samtal
 • Förberedelser och efterarbete

Mellan kurstillfällena träffas deltagarna i mindre handledningsgrupper

Dag 3-4: Att möta reaktioner och hantera andras konflikter

 • Egen konflikthistoria
 • Försvarsmekanismer
 • Att möta känslor och känslouttryck
 • Introduktion till medling och medlingssimulering
 • Makt och påverkan

Mellan kurstillfällena träffas deltagarna i mindre handledningsgrupper

Dag 5: Fördjupning, integrering och avslut

 • Etik, integritet och hantering av konfidentiell information i konfliktsituationer
 • Organisationskultur som förutsättning och hinder
 • Integrering av kunskaper

Skicka förfrågan

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Kursanmälan

Utbilda digAktuella kurser och workshops

workshop
Online: Må bättre och bli effektivare med The Human Element
Datum
Tor 20 jun, 2024 – Tor 20 jun, 2024
Plats
Online via Zoom
kurs
Hållbart ledarskap – stress och välmående
Datum
Tis 10 sep, 2024 – Tis 17 sep, 2024
Plats
Online
kurs
The Human Element
Datum
Mån 07 okt, 2024 – Fre 11 okt, 2024
Plats
Lotsstugan utanför Härnösand
Alla kurser och workshops

Nyfiken på att lära dig mer?

Johan Herneheim, Masarin Consulting Group
072-235 88 01 | E-post
Till kontaktsidan