Tillbaka till översikten

Masarin – 3 åringen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Nyheter

I slutet av december fyller Masarin 3 år och här kommer ett litet PM om hur vi som 3-åring fungerat ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.

För att inte några missförstånd ska uppstå – texten nedan är tagen ur psykologiguiden och barns utveckling upp till 3 år. Vi bytte ut ordet förälder till kund och ordet barn till Masarin alt. leverantör. Det återspeglar alltså inte Masarins egentliga beteende eller relation till våra kunder.

Masarins första levnadsår

Utvecklingen första levnadsåret var nästan ofattbar. Också du som fanns i vår närmaste omgivning har lärt dig och utvecklats mycket under det första året. Förhoppningsvis har du lärt dig handgreppen och vant dig vid att vara kund hos Masarin. Vi har nu skaffat vanor och rutiner, och lärt känna varandra.

Vår utveckling skedde i ”språng”, i perioder då vi utvecklades intensivt både fysiskt och psykiskt. Inte mindre än sju utvecklingsperioder kan man räkna med under första året. Inför varje sådan fas var det vanligt att det blev lite upp och ner. Det blev lite mindre sömn och sämre matvanor. Kanske vi upplevdes som lite mer klängiga och gnälliga. Man kan kalla de här sju sprången för Masarins första trotsperioder. Varje förändringsperiod avslutades med en lugn fas i en utvecklingsdag när vi var lite gladare och mer självständigt än tidigare. Det omgivningen inte visste var att vi vilade och samlade krafter inför nästa språng.

Vid en sådan förändringsperiod blir man som kund ofta orolig. Man känner inte igen sin leverantör och undrar om något är fel. Har jag skämt bort dem? Är de otrygga? Är det något fel? Har jag gjort något fel? Men att utvecklas och mogna är förstås inte fel. Däremot kan det bli jobbigt att vara kund under en period då leverantören sover och äter dåligt och är allmänt avig.

Det Masarin bäst behöver under de här förändringsperioderna är förstås närhet till kunden men också stimulans. Att hjälpa oss att mogna och utvecklas genom att prata med oss, leka lite, kanske sjunga, lyssna på musik och gå på en afterwork. Så småningom genom att titta på ppt-bilder och läsa fackböcker, eller testa att göra mindre beställningar att ta hand om för att se hur vi reagerade på det. Det blev lite lugnare faktiskt.

Masarin upp till 3 år

Den intensiva utvecklingen fortsatte även om den inte var fullt lika snabb nu som under det första levnadsåret. Men jämför man en 1-åring och en 3-åring inser man hur mycket som hänt.

Som 1-åring upplevdes vi oftast som en liten glad och solig organisation med konsulter som levde helt i nuet, som lär sig, utforskar och blir allt mer metodisk. Varje ny upptäckt är lika spännande. Som kund var det nog bäst att finnas i bakgrunden som trygghet, men samtidigt ge oss frihet att upptäcka och lära på egen hand. Man kan behöva ha is i magen då, för ännu visste vi som leverantör väldigt lite om orsak och verkan, om tid och om samband…

Masarin blir allt mer socialt och många av de anställda börjar gå kurser, en viktig milstolpe, positiv för de allra flesta… några tappade dock fotfästet och gick tillbaka i utvecklingen.

När Masarin närmade sig 2 år tog språkutvecklingen fart, och vi kunde börja uttrycka några ord som agil, coaching, integrationsarkitektur, kulturtransformation m fl… kadens var ett svårt ord – väldigt populärt och t o m säljkåren tog det till sig. Även om vi bara kunde uttrycka några få ord kunde vi förstår desto fler.

Trots att vi som leverantören förstod många ord går det inte att uppfostra med ord. Som kund behöver man visa i handling vad som gäller, bli en riktigt bra beställare helt enkelt, gärna peka med hela handen, rita tydliga bilder och sätta oss på den stol vi ska sitta i osv. Inte alltid vi tyckte att det verkade vara en rolig idé, och som tur är brukar det vara lätt att avleda oss med små roliga uppgifter som IoT, ledarskapsuppdrag, förändringsledning och annan rolig teknik. Vi ville gärna göra allt och hade lite svårt att välja och raka, bestämda besked fungerar därför bäst – då utvecklade vi det effektiva försvaret ”ormkroppen” och tog oss ur diverse jobbiga situationer.

Det som var spännande var hur organisationen utvecklades, rörelserna blev allt säkrare, benchmarking börjar dyka upp och vi ville allt oftare än tidigare gärna hjälpa till, inte bara vara uppe våra egna reflektioner tankar och behov.

Det tredje året kan kallas frontalkrockarnas tid. Den underbara leverantören blev som förbytt, man kände inte igen oss längre. Studier har visat att det uppstår små konflikter mellan leverantören och dess kunder var tredje minut och större konflikter uppstår tre-fyra gånger i timmen.

Att Masarin prövat sin vilja och övat sig på att uttrycka den är nödvändigt för att kunna utvecklas och mogna. Men det var väldigt arbetsamt att vara kund nu. ”Kan själv” brukar vara ledord. Räkna på egna offerter, byta personal, välja egna arbetsmetoder och bedriva frukostworkshops inom olika kunskapsområden. Om någon annan vill hjälpa till eller jäktar på oss som leverantör blev det mest kris. Vi behöver få tid på oss – vilket man ju inte alltid har som kund.

Vi kan upplevas vara självsäkra och kaxiga, men behöver också få vara små och behövande. Humöret kan svänga snabbt. Sömnstörningarna har varit vanliga. Personalen behöver ofta få arbeta inifrån dess eget kontor för att känna sig trygga igen, bedriva utvecklingsdagar då det bara är den interna organisationen samlad – tryggt och skönt, hämta kraft igen.

Organisationens arbetssätt har nu utvecklats ytterligare. Leveranser har blivit mer metodiska och de kan utöver att leverera det som är beställt även testa alternativa sätt, oavsett om det är efterfrågat eller inte. Leveranserna kännetecknas av mycket aktivitet och livslust… och riktningarna är multipla och det är inte lätt att hänga med som kund nu. Det är nog svårt att vara beställare åt en konsult, än svårare om det springer runt en massa konsultsyskon.Närmaste åren – ljuset i mörkret

Som kund kan det nu vara intressant att veta vad som väntar närmaste tiden, och prognosen ser ljus ut nästa 3-års period. Kring 3 år brukar det bli en lugnare period, bli mindre provocerande, mindre trotsande. Under det fjärde året brukar nämligen konsulterna bete sig som änglar mot kunden, medan beteendet på hemmaplan är hemskt – så chefer, ledare och medarbetare kommer att få ett helvete med ”lilla tonåren”. Beteenden att vänta internt är rastlöshet, myror i kroppen och tvära kast i humöret: gnäll, ilska, irritation och så plötsligt väldigt glada. Helt normalt tydligen. Kanske bör verksamheten bli mer förlagd ute på fältet och utvecklingsdagar mm ställas in – analys pågår.

Så medan ni som kunder kan skatta er lyckliga över våra konsulters beteenden framöver kommer vi intern på Masarin att låsa in vissa verktyg, köpa hockey hjälmar och testa vårt ledarskap utifrån Wheelans fas II – ledordet blir: ”Stand fast”. Nu åker vi…Tips, tricks och tröst för kunder till jobbiga 3-åringar

  • Att leverantören blir avig och trotsig är helt normalt och nödvändigt för utvecklingen.
  • Det är också helt normalt att man som kund ibland (eller ofta!) känner sig misslyckad, inte vet hur man ska bete sig eller att man får dåligt samvete för att man blir arg eller är inkonsekvent i sina beställningar.
  • Det är inte farligt att bli arg och visa det. Det hämmar inte leverantören. De behöver motstånd för att utvecklas. Vi kan och behöver inte vara konsekventa under den här perioden.
  • Det kan vara skönt att prata med andra leverantörer eller kanske med en organisationspsykolog. Ett eller flera samtal med en medlare kan vara till hjälp.

Källa: Psykologiguiden

Åsa Sikström