Tillbaka till översikten

Medskapande nätverk

Nyheter
Medskapande nätverk

Masarin har under två dagar deltagit i utvecklande workshops i Mistra Urban Futures nätverk GoCreate för att utforska nya sätt och nya arenor för medskapande praktik. Fyrtiotalet representanter från näringsliv, offentlig sektor och olika delar av civilsamhället möttes för att tillsammans öka kraften och genomslaget för medskapande processer och för att utveckla nätverket. Metoder som Open Space och Deep Democracy visades och användes för att leda deltagarna genom de båda dagarnas frågeställningar. Det var en spännande grupp och intressanta frågeställning som alla harmonierade väl med Masarins vision om positiva avtryck, i detta nätverk tydligt  integrerade i inkluderande och utvecklande metodik.

Medskapande är både ett förhållningssätt och en samling metoder och är egentligen ingen ny företeelse. Transparens och öppenhet, delaktighet och ansvar och tillit mellan ledarskap och medarbetarskap är byggblock som vi använt en lång tid på Masarin Consulting, både inom organisationen och i våra kundorienterade uppdrag. De senaste åren har sett många nya metoder utvecklas samt ett starkare fokus på agilitet och användandet av teorier kring komplexa adaptiva system. Traditionellt har vi löst problem och utvecklat organisationer och produkter genom att samla experter som analyserat och byggt och därefter låtit chefer högt upp i hierarkierna fatta beslut. När arbetet istället utgår från insikten om att många problem och utmaningar vi står inför bygger på komplexa strukturer blir medskapande en spännande och viktig ingrediens. Ansvar och makt fördelas ut i organisationen eller samverkande samhällsaktörer, beroende på vilken systemnivå vi arbetar med. Iterativa utvecklingsinsatser koordineras för att leda arbetet mot önskade lösningar och effekter. Medskapande är en framgångsfaktor för både kortare arbete i mindre grupper såväl som långa utvecklingsprocesser i större samhällsperspektiv och är värdefullt att utforska och använda.

Framgångsfaktorer för ett medskapande ledarskap är självkännedom, förståelse om mellanmänskliga relationer, kunskaper i grupputveckling, förmåga till tillitsskapande processledning mm. Vill du veta mer om medskapande och effektivt ledarskap kontakta Peter Axelsson på 072-235 88 02 eller peter.axelsson@masarinconsulting.se.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

33: Masarin Doing Day – webb

Läs inlägg