The Human Element

I dagens företag och organisationer krävs färdigheter och kompetens bortom ren kunskap. Det krävs sociala förmågor såsom kommunikation, ledarskap och förmåga till samarbete. The Human Element passar dig som vill få ut mer av dig själv, dina relationer och ditt arbete. En ledarskapsutbildning som går på djupet.

 • Öppet utvecklingsprogram alternativt företagsanpassat
 • Intensivutbildning i internatform, 5 dagar.
 • Inkluderar 2 individuella coachsamtal efter genomförande.

Din organisation behöver det här för att
Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera och kan göra det lättare för mig att förstå andras behov och reaktioner. Om jag har en god självkänsla kan jag ta ett större personligt och professionellt ansvar, vara mera flexibel, kanske mer kreativ. Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkänsla ger tillsammans organisationen den kraft som skapar framgång.

 • Medarbetarnas självkänsla är avgörande för motivation och framgång.
 • Ledarskapet består främst i att skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sin självkänsla.
 • Medarbetare med låg självkänsla blir försiktiga, tveksamma till att pröva något nytt, går lätt i försvar och hamnar i låsta positioner, ser små eller inga möjligheter att påverka det som är.
 • Medarbetare med hög självkänsla vågar pröva det som är nytt och okänt, ser svårigheter som stimulerande utmaningar, är nyfikna, vågar vara kreativa, vill ta – och tar – ansvar och ställer krav.
 • En väl fungerande organisation innebär ett öppet och ärligt klimat; man säger som det är hellre än låtsas något som inte finns, var och en tar ansvar för sina egna och gruppens uppgifter.
 • Nyttan för organisationen.

Teoretisk grund
THE bygger på FIRO. Och FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteende-nivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslo-nivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Grundläggande principer:

 • Självinsikt: den absoluta förutsättningen för min personliga och professionella utveckling är att jag förstår mig själv, att jag är medveten om mig själv
 • Öppenhet: öppenhet förenklar tillvaron för mig personligen och i mina relationer till andra människor
 • Självbestämmande: när jag tar ansvar för och bestämmer över mitt eget liv blir jag stark

Mer information finns på www.thesweden.se

Målgrupp
Utvecklingsprogrammet riktar sig till:

 • Chefer, ledare och medarbetare som vill arbeta med sitt ledarskap utifrån sin personliga utveckling genom att öka sin självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering.
 • Lednings-, projekt- och arbetsgrupper som vill utveckla sin produktivitet och välmående.

Metod
THE genomförs utifrån upplevelsebaserad inlärning och inom ramen för THE finns en rad verktyg; självskattnings- och feedback-instrument, övningar och olika specialiserade seminarieutformningar. Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat och strukturerat.

Våra handledare är certifierade inom The Human Element och har beteendevetenskaplig bakgrund från universitet, högskola med en rad påbyggnadsutbildningar inom området. De är även erfarna chefer och ledare och arbetar kontinuerligt med sin egen personliga utveckling.

Fördjupningskurs
Om du vill gå vår fördjupningskurs så hittar du mer information om den här.

Tidigare deltagare

Nedan kan ni läsa vad våra tidigare deltagare sett för värde med att delta i utbildningen.

28 januari 2019

Angelica Vestin, Försäljningschef If P&C Insurance

”Jag letade efter en ledarskapskurs som går på djupet och fick tips av en kollega som gått The Human Element. Jag gick in i utbildningen med höga förväntningar men blev ändå positivt överraskad! Det var en häftig resa vi gjorde från första till sista dagen, både min egen utveckling och vi som grupp, det var magiskt. Jag uppskattar Cecilia och Peter som handledare, de skapade ett klimat av öppenhet och tillit som gav mig möjlighet att tillåta processen och vara öppen och prestigelös för att hitta det som var viktigt för mig. The Human Element gav självinsikt som gör att jag ser människor och situationer med en annan kunskap och förståelse, men det gav mig också medvetenhet kring mina val och mod att möta mina rädslor. Jag har starkare inre trygghet och självtillit varför jag börjar göra min röst hörd mer, mer utifrån mina egna värderingar snarare än vad jag tror att andra ska tycka och tänka. Det handlar inte om att bli duktig på något utan gav mig en tillit till mig själv och min egen förmåga och en djupare känsla av kompetens än jag nånsin haft.”
5 november 2019

Robin Byström Grein, IT-projektledare ServaNet

Varför valde du att gå THE?
"Jag blev tipsade av några på arbetsplatsen som hade gått utbildningen tidigare och var väldigt nöjda. Det som framförallt lockade mig var att de pratade om ett det var en utbildning som man har nytta av för resten av livet."
Vad gör man på en kursvecka? Eller upplevelsebaserad inlärning, vad är det?
"Det är en intensiv vecka med utmanande övningar och teori i en magisk kombination, som leder till helt nya lärdomar om dig själv och andra människor. Upplevelsebaserad inlärning handlar till stor del om att i gruppen göra övningar som leder till olika ageranden, upplevelser och känslor. Övningarna diskuteras, reflekteras och placeras i ett sammanhang från verkliga livet - allt i en tillåtande, utforskande och prestationslös miljö."
Vad gav THE dig?
"Framförallt lärde jag känna mig själv på en djupare nivå - hur jag är, mina känslor och varför jag agerar på ett visst sätt. Jag fick med mig massor med saker att arbeta vidare med för att utvecklas som människa, och ledare. I och med att jag lärde känna mig själv, och gruppmedlemmarna, bättre så har jag fått en större förståelse för människor överlag och varför vi agerar som vi gör. En konkret sak jag har tagit med mig är att även i "verkliga livet" vara nyfiken, utforska och reflektera kring hur mina olika ageranden påverkar mig själv och andra."

Kontakta

Cecilia Herneheim

En god lyssnare som skapar förtroende och trygghet i relationer. Med ett djup i dialogen mellan människor och grupper hjälper hon dem att uppnå sina mål och skapa effektivitet.

 • Terapi och samtalsstöd
 • Ledarskap
 • Utredning
 • Organisationsutveckling

Peter Axelsson

I över trettio år har Peter sugit i sig erfarenhet och kompetens. Han ser ständigt världen ur flera perspektiv och att förklara och förenkla komplexitet är hans högerhänthet. Acceptans och nyfiket utforskande är hans signum.

 • Organisationsutveckling
 • Förändringsledning
 • Ledarskapsutveckling
 • Processledning
 • Chefshandledning