Tillbaka till översikten

21-22-23: Självledarskap genom The Human Element

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 21, 22, 23

Alla Masariner samlades i Östanskär utanför Sundsvall med fördjupad personlig utveckling utifrån kärnvärdena i The Human Element. Detta är en utbildning som vi erbjuder till våra kunder genom våra två certifierade handledare Peter och Cecilia, och därför vill vi gärna att alla Masariner får möjlighet att själva gå utbildningen. Det var intressant och spännande att få arbeta med sig själv utifrån övningar i kropp och tanke, självskattningar, feedback, mentala guidningar och visualiseringar, egen reflektion och fördjupande samtal.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

20: Kompetensutveckling och utbildning på individ-, grupp- och organisationsnivå

Läs inlägg