Tillbaka till översikten

28: Leda och vara i förändring del 1

Utvecklingsdagar

Vi startade upp utvecklingsdagen med introduktion till att vara och leda förändring utifrån alla våra olika roller i företaget. Gemensamt för oss är att alla på något sätt kan relatera till att vara i olika insatser, oavsett om vi bygger nya system som påverkar andras vardag, eller om vi är dem som stödjer förändringen i sig. Tidvis sker förändringen även inom ramen för Masarin när saker händer planerat eller oplanerat. Begrepp för dagen: Organisk- och planerad förändring, Cycle of Experience, Environmental support och resistance, ADKAR, påverkan. Målet med årets utvecklingsdagar är att alla Masariner får en gemensam grund och förståelse för förändringsledning.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

27: Tillit och öppenhet

Läs inlägg