Tillbaka till workshops

Online: Må bättre och bli effektivare med The Human Element

Välkomna på en inspirerande upplevelse i en online-workshop där vi presenterar The Human Element - Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar.

Utvecklingsprogrammet THE – The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta ökar öppenheten och eget ansvarstagande och leder till smidigare samarbeten med ökat välmående och ökad produktivitet som resultat. THE är ett utvecklingsprogram som hjälper individen att nå sin fulla potential och stärka sin förmåga att bidra fullt ut i gruppen och organisationen. Hur människorna fungerar avgör hur organisationen fungerar.

The Human Element är både en veckas utbildning (läs mer om vår nästa utbildning v12) och ett teori- och modellmaterial för tillämpade och anpassade insatser i alla typer av organisationer. Denna workshop genomförs online via video med anpassade övningar och moment ur utvecklingsprogrammet för att du som deltagare ska få en bättre förståelse för vad THE är för något och vad den syftar till. Det innebär att du får möjlighet att delta i en kort upplevelsebaserad resa med övningar, reflektioner och teori kopplat till både stunden i sig och till din verklighet utanför rummet.

Workshopen hålls via Zoom och vi begränsar antalet deltagare för att få en effektiv workshop. Du får länk i samband med din anmälan.

Välkommen!


Peter Axelsson

Online: Må bättre och bli effektivare med The Human Element

Zoom Video

2024-02-07 12.00 - 13.30 (mingel från 11.50)

Kostnadsfritt