Tillbaka till workshops

Värdedriven utveckling – Att påverka en organisationskultur

När en organisation ska gå från ett sätt att arbeta till ett annat tar vi för givet att vi behöver förändra våra strukturer, t ex arbetsmetoder, verktyg, roller och processer… även vårt sätt att organisera oss. Det vi tar mindre för givet är att vi kan behöva genomföra ett arbete med att anpassa organisationskulturen också… för det löser sig väl av sig själv.

Organisationskultur kan beskrivas som summan av ett antal synliga och osynliga sociala regler som finns på arbetsplatsen. De består av värderingar, attityder och beteenden hos de chefer och medarbetare som jobbar där. Det handlar om vad de tänker, tycker och gör – individuellt och kollektivt… organisationskulturen är alltså något vi skapar tillsammans.

Workshopen behandlar ämnet organisationskultur, vad begreppet står för, hur den både kan bidra till och hindra oss att nå dit vi vill, hur vi kan utforska den, och hur vi kan arbeta för att påverka den. Den vänder sig till dig som arbetar med olika former av utvecklings- och förändringsprocesser, har ett utvecklingsansvar i en organisation, arbetar med personalfrågor, är grupp- och teamledare, chef eller helt enkelt intresserad av ämnesområdet.

En god frukost serveras från 7.45 och vi sätter igång kl. 08.00.

Antalet platser är begränsat och för att få en så bra spridning som möjligt bland deltagarna kan vi komma att tillämpa lottning ur större grupper från samma företag. Kom ihåg att vi gärna anordnar anpassade dragningar för större grupper antingen hos oss eller på plats hos er. Tag kontakt så diskuterar vi vilket upplägg som skulle passa er bäst.

Värdedriven utveckling – Att påverka en organisationskultur

Masarin Consulting, Trädgårdsgatan 27, Sundsvall

2022-11-22 8.00-10.00

Kostnadsfritt.