Tillbaka till översikten

60: Självledarskap för hållbar arbetshälsa del 1

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 60

Vi har en idé om att det krävs aktivt arbete för att utvecklas som yrkespersoner, människor och vår relation till varandra, vilket gör att vi varje år genomför ett antal olika insatser. Den 60e utvecklingsdag blev därför med temat ”Självledarskap för hållbar arbetshälsa” med syfte att öka självkännedom och förståelsen för våra reaktioner när vi utsätts för stress och press, både i arbetslivet och på fritiden, med höga krav från omvärlden och från oss själva. Vi hann dessutom med en premiärlunch ute på vår terrass och givetvis en glass där också.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 59

59: Målbild 2022 och fokusområden för Masarins interna liv

Läs inlägg