Tillbaka till översikten

Äntligen verkstad i IoT-fabriken

Nyheter
Äntligen verkstad i IoT-fabriken

Äntligen är det verkstad! Alla projekt har ett slut, och hur effektivt det än är att samverka och testa i en trygg innovationsmiljö så behövs leveranser och skarp användning av resultaten. Vi har drivit projektet IoT för Tillgänglighet under tre år och redan för ett år sedan satte vi det konkreta resultatet diwise.io i drift, och vi har stöttat flera kunder med den djupa kompetens vi utvecklat inom bland annat Kubernetes, Fiware och sensorteknologi. Nu släpper vi projektet och fokuserar på fortsatt utveckling och våra kundleveranser.

Projektfasen är över och vi har publicerat diwise på GitHub, sammanställt en rapport och en sammanfattande film. Tack till våra partners i projektet:  Bron Innovation som orkestrerat och kommunicerat, Mid Sweden University som hållit innovationsarenan, Pro&Pro AB som lett projektet och hjälpt oss reflektera, RISE Research Institutes of Sweden som bidragit med kontinuitet och innovationskompetens samt våra producerande partners IComIT, Portalplus AB, Permobil, ServaNet och Weevil Sverige AB.

Ett extra stort tack till Sundsvalls kommun som varit drivande behovsägare i projektet, och som med sitt digitaliseringsarbete nu banar väg för nya synsätt kring öppna plattformar och samägande. Tillsammans utvecklar vi diwise vidare och bjuder in alla som vill vara med.

Vill du veta mer om öppen källkod, öppna standarder, öppna data och sensorautomatisering?

Läs mer på diwise.io, följ oss på LinkedIn:diwise

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 54/55

54-55: Att vara i och leda i förändring

Läs inlägg