Tillbaka till översikten

Unga entreprenörer tränas i försäljning

Nyheter
Unga entreprenörer tränas i försäljning

Denna vecka har Masarinkontoret varit fullt av säljutbildningar för Unga Företagare. Niklas Morlin har hållit kurs för unga entreprenörer i hur man möter kunder, berättar säljande om sina tjänster och att våga gå på avslut. Samt många fler tips och tricks som är nyttiga att ha med sig i affärsmöten där ambitionen är att skapa förutsättningar för både nöjd säljare och nöjd kund. Dessutom är ju UF en tävling med många kategorier, bland annat Bästa säljare så alla kompetenshöjande insatser är viktiga.

Varje år startar tusentals unga entreprenörer UF-företag runt om i Sverige. Det är ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, gymnasieskolorna och näringslivet där gymnasieelever går en utbildning i entreprenörskap under ett läsår. De får lära sig grunderna i att driva företag, skriva affärsplaner, skapa tjänster och sälja. För Masarin Consulting är entreprenörskap viktigt. Det är både ett förhållningssätt och en uppsättning förmågor och något som genomsyrar alla våra tjänster. Vi har sedan starten stöttat Ung Företagsamhet på olika sätt. De som efter avslutat sitt UF-år och blivit alumner har möjlighet att delta på vår THE-utbildning i personligt ledarskap och fortsätta sin utvecklingsresa med ökad medvetenhet om sig själv och utveckla sin samarbetsförmåga. Varje år genomför vi dessutom säljutbildningar för utvalda säljare som tävlar i klassen Bästa säljare. Ambitionen är att stötta unga och skapa ett engagemang för entreprenörskap. Dessutom är det viktigt för oss att bjuda tillbaka till samhället och göra positiva avtryck!

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 39 och 40

39-40: Affärsplansarbete

Läs inlägg