Tillbaka till översikten

19: Evaluering, självdeklaration och feedback

Utvecklingsdagar

Självdeklaration och feedback stod på agendan för dagen, och efter två timmars incheckning av gruppen påbörjades arbetet med att deklarera sitt medarbetarskap och ledarskap på Masarin. Utgångspunkten var utifrån vilja, ambition, styrkor och utvecklingspunkter. På det fick vi sedan värdefull feedback från våra kollegor utifrån vi ser av varandra vardagen. Arbetet genomfördes först genom individuellt tankearbete och fortsatte i halvgrupper innan vi återsamlades för en gemensam speedfeedback-kedja.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Masarin – 3 åringen ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv

Läs inlägg