Tillbaka till översikten

24-25: Konflikthantering och svåra samtal

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 24 & 25

På plats i Sicilien genomförde gruppen två utbildningsdagar i ämnet Konflikthantering och svåra samtal, något som kan vara nyttigt för vem som helst. Spännande samtal om vad en konflikt egentligen är, hur vi relaterar olika till dem beroende på den egna bakgrunden, och hur vi kan se på och analysera en konfliktsituation. Vi tränade även på olika sätt att ge och ta emot feedback och genomförde rollspel för att få träna på svåra samtal. Någon levde ut sina skådespelardrömmar och ska på intagningsprov vid Dramaten efter att ha skrämt sina kollegor.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Utvecklingsdag 21, 22, 23

21-22-23: Självledarskap genom The Human Element

Läs inlägg