Tillbaka till översikten

30: Leda och vara i förändring del 3

Utvecklingsdagar

I början av juni genomfördes den sista av tre utvecklingsdagar kopplade till att leda och vara i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: Förändringens 4 rum, SCARF, ADKAR, FIROs känslodimension, Self Determination Theory samt Röd & Grön zon. Nu har alla Masariner en gemensam grund och förståelse för förändringsledningens många dimensioner.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

29: Leda och vara i förändring del 2

Läs inlägg