Tillbaka till översikten

29: Leda och vara i förändring del 2

Utvecklingsdagar
Utvecklingsdag 29

Fredag den 4 maj genomfördes den andra av tre utvecklingsdagar kopplade till perspektivet förändring. Konsulterna delades in i tre olika grupper med varsin gruppledare med arbetsuppgift att ta fram och paketera ett nytt tjänsteerbjudande som de verkligen tror på och som inte finns idag. Under arbetet skapas medvetna störningar genom förändrade förutsättningar, gruppsammansättning, mål med dagen och så vidare. Kreativitet mötte förändring vilket gav spännande reflektioner vid dagens slut. Till exempel vad händer med mig och mitt engagemang, gruppens relationer, parallella uppgifter och arbetsmålet när jag arbetar i förändring. Ämnen som vi gick igenom var: SCARF, störning, interventioner, energiboost och tapp, mål- och uppgiftsfokus, parallella processer.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

28: Leda och vara i förändring del 1

Läs inlägg