Tillbaka till översikten

35: Mot målet

Utvecklingsdagar

Efter en intressant utvecklingsdag i december med tydliggörande av mål och riktning arbetade gruppen vidare med hur det här ska gå till denna kalla januaridag genom att först göra en återblick på det vi kommit överens om för att sätta en grund för dagen. Vi utforskade vilka förutsättningar vi har för att klara detta, vad vi behöver lyckas med, samt vem/vilka som är bäst lämpade för olika uppgifter. Avslutningen av dagen utformades till ett litet psykologiskt experiment med att föreslå, bjuda in, samt tacka Ja/Nej till vem och vilka som skulle ansvara för olika uppgifter och områden.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

26: Evaluering, självdeklaration och feedback

Läs inlägg