Tillbaka till översikten

26: Evaluering, självdeklaration och feedback

Utvecklingsdagar

En dag i evalueringens tecken där vi försöker ta tillvara på den positiva grund vi står på och med det som är väl fungerande för att kunna utforska även det som är mindre väl fungerande. En till synes enkel stödjande struktur låg till grund för samtalen under dagen. Igår: viktiga händelser för mig under året. Idag: vad upplever jag som väl respektive mindre väl fungerande, hur har jag det på Masarin. Imorgon: Vad vill vi fortsätta göra, börja med, göra mindre av och sluta med. Vad är viktigt att ta tag i?

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

24-25: Konflikthantering och svåra samtal

Läs inlägg