Att se till helheten är en del av vårt uppdrag, att hantera förändring är vår vardag.