Att se till helheten är en del av vårt uppdrag, att hantera förändring är vår vardag.

Workshops på Masarin Consulting

I Masarins workshops utforskar vi tillsammans frågor kring såväl kulturella aspekter som processer och tekniska verktyg, med ett av Masarins workshopledarteam som guider på vägen. Varje workshop är ett forum för öppna diskussioner med gruppen och innehåller många praktiska tips och råd från fältet.