Tillbaka till översikten

34: Fokus affärsplan

Utvecklingsdagar

Den första av två utvecklingsdagar med fokus på Masarins affärsplan och därmed konkretisering av mål och riktning för 2019. Centralt under dagarna är den delaktighet och engagemang som finns hos alla anställda. Målet är att riktningen ska bli attraktiv och tydlig för alla så vi var och en har möjlighet att påverka och ”köpa in” i vart vi är på väg.

Porträtt Peter Axelsson

Peter Axelsson

Nästa inlägg

Medskapande nätverk

Medskapande nätverk

Läs inlägg