Inspiration och utveckling

Vi tror på ständig utveckling, både av våra kunder och oss själva. Här kan du läsa tankar och insikter om vad vi gör varje dag, berättelser från utbildningar och beskrivningar av våra återkommande interna utvecklingsdagar.

Utvecklingsdag 67-68
Utvecklingsdagar

67: Måldialog

27 mars 2023
Utvecklingsdag 66
Utvecklingsdagar

66: Självdeklaration, feedback och kärnkvaliteter

16 december 2022
Utvecklingsdagar

65: Mångfald, inkludering och tillhörighet

11 november 2022
Dag 5 - The Human Element - Medvetenhet & Acceptans
Inspiration

Dag 5 – The Human Element – Medvetenhet & Acceptans

28 oktober 2022
Dag 4 - The Human Element - Ökad självkännedom
Inspiration

Dag 4 – The Human Element – Ökad självkännedom

27 oktober 2022
Dag 3 - The Human Element - De tre "själven"
Inspiration

Dag 3 – The Human Element – De tre ”själven”

26 oktober 2022
Dag 2 - The Human Element - Beteendestilar och olikheter
Inspiration

Dag 2 – The Human Element – Beteendestilar och olikheter

25 oktober 2022
Dag 1 - The Human Element - En "grön" vecka
Inspiration

Dag 1 – The Human Element – En ”grön” vecka

24 oktober 2022
Utvecklingsdag 63/64
Utvecklingsdagar

63-64: Konflikter och konflikthantering

29 september 2022
Utvecklingsdag 62
Utvecklingsdagar

62: Modern arbetsplats – Digital samverkan och kreativitet

17 juni 2022
Utvecklingsdag 61
Utvecklingsdagar

61: Självledarskap för hållbar arbetshälsa del 2

20 maj 2022

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan